Nákupní košík
Zákazník: Zuzana Hiadl
2 položky  
2 kusy  
cena:  3.480,00 Kč
včetně DPH

Košík - detail
Služby
Nejprodávanější

Reklamační řád1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č.634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se pouze na spotřební zboží zakoupené u prodávajícího u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

3. Dle zákona č. 367/2000 Sb. Vám poskytujeme záruku na výměnu zboží a vrácení peněz. V případě, že z jakéhokoli důvodu nejste se zbožím spokojeni, můžete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to jednoduše tak, že nám odstoupení resp. vratku zašlete do 14 dnů od obdržení zásilky. Zboží zašlete zpět v jeho originálním obalu jako obyčejnou zásilku (nikoli na dobírku) na naši adresu. Upozorňujeme, že se naše záruka (právo odstoupení) vztahuje jen na nepoškozené a nepoužité zboží. Nezapomeňte do balíku vložit Vratku na vrácené zboží, resp. odstoupení od smlouvy, vše vyplněné dle pokynů. Dle Vašeho přání Vám vrácené zboží vyměníme nebo vrátíme příslušnou částku za zboží. V případě výměny již poštovné neplatíte.

4. Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu Sport Podestát Náměstí Míru 64 34401 Domažlice Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne data uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jakoby se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů(tj.zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou)je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ : 00020869, internetová adresa :http://www.coi.cz